Land in district Bierini in city Riga
1048.00 sq.m.

€ 190 000
Tiek pārdots zemes īpašums Rīgā, Bieriņos, Dāliju ielā     Īpašuma sastāvā ietilpst 9273/10000 domājamās daļas no 4252 m2 zemes gabala (3943 m2), uz kura atrodas ēkas ar kopējo platību 1040 m2 (48.2 svaru ēka, 28.6 m2 garāža, 419.1 m2 noliktava, sešas noliktavas ēkas platībā no 84.4 m2 līdz 436.5 m2). Ēkām ir tikai pamata konstrukcijas, bez iekštelpu apdares, un tās celtas no 1966.gada līdz 1995.gadam.  Īpašumā pieejams elektrības pieslēgums (līgums nav noslēgts). Pieejama vietējā ūdensapgāde (dziļurbums) un vietējā kanalizācija, bet komunikāciju pievadi ēkām nav izbūvēti. Ir saņemti tehniskie noteikumi gāzes vada izbūvei. Apkures sistēma nav izbūvēta.    Īpašums atrodas 6 km no Rīgas centra, netālu no maģistrālās ielas - Ulamņa gatves. Maksimālais atļautais stāvu skaits ir 3 stāvi, maksimālā apbūves intensitāte - 110%, minimālā brīvā teritorija - 40%.  Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija.    Izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Īpašumam ir izstrādāts dzīvojamās ēkas būvniecības attīstības, kura autors ir SIA „Projektu birojs Grietēns un Kagainis".

Seller information

Seller type Agency
Company Starlex

Location of the property on the map

Similar offers