Land in city Baldone
25000.00 sq.m.

€ 8 000
Pārdod zemes gabalu Daugmales pagastā. Zemes gabals ar kopējo platību 8700m2, kas ir 23/33 domājamās daļas no 1.25ha plaša zemes gabala. Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu, īpašuma atļautā izmantošana ir komercobjektu apbūves teritorija/meliorētas teritorijas. Pēc Valsts zemes dienesta datiem, galvenais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. Īpašums atrodas blakus P85 šosejai (Rīgas HES-Jaunjelgava).  

Seller information

Seller type Agency
Company Starlex

Location of the property on the map

Similar offers