Land in city Babite
28000.00 sq.m.

€ 15 000
Pārdod zemes gabalu "Saulesstūri" Babītes pagastā. Zemes gabala kopējā platība ir 28000m2, no kuriem 23000m2 ir pļava, 2000m2 ganības un 3000m2 ūdeņi un ceļi. Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu, īpašuma atļautā izmantošana ir lauksaimniecības teritorija. Pēc Valsts zemes dienesta datiem, galvenais zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.      

Seller information

Seller type Agency
Company Starlex

Location of the property on the map

Similar offers