Land in city Babite
103000.00 sq.m.

€ 40 000
Pārdod apjomīgu zemes gabalu "Stūru Pļavas" Babītes pagastā. Zemes gabala ar kopējā platība 103000m2, no kuriem 85000m2 ir ganības, 14000m2 krūmāji un 4000m2 ceļi. Saskaņā ar Babītes novada teritorijas plānojumu, īpašuma atļautā izmantošana ir lauksaimniecības teritorija. Pēc Valsts zemes dienesta datiem, galvenais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība.  

Seller information

Seller type Agency
Company Starlex

Location of the property on the map

Similar offers